Blog

Mui lướt gió cho xe WEAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHÁT

🌐 Địa chỉ: 8/19/16 Đường TX40, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

☎ Điện Thoại: 0906.626.002

📧 EmailThanhphatcomposite@gmail.com

 

BẢNG BÁO GIÁ MUI LƯỚT GIÓ XE TẢI

Date : 31/10/2015

 

Khách hàng :  …… ………………………………………..                   ĐT & FAX :  ……………………

 

Đời xe Tên xe Loại Chiều cao Chiều ngang THỰC TRẠNG Giá hàng trắng Giá hàng màu
 

VT200

 

WEAM 1,9T 500 1000X1670  

CÓ MẪU CAO 550

 

2,600,000 3,200,000
VT252 WEAM 2,5T 550 1000X1590 CÓ  CHUẨN MÂU 2,600,000  

3,200,000

 

VT350 WEAM 3,5T 550 1000X1670 CÓ MẪU CHUẨN

 

2,600,000 3,200,000
 

VT340,NISSSAN,

VT490

 

WEAM 3,5T 600 900 X 1700 CÓ MẪU CHẾ,ISUZU 5T5 3,900,000 4,900,000

 

GHI CHÚ :

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
 2. Không bao gồm phí vận chuyển hàng (gửi hàng) nếu ở xa
 3. Thời gian giao hàng : 2 ngày sau khi xác nhận đặt mua hàng
 4. Phương thức thanh toán trả tiền mặt
 5. Nếu quý khách hàng đồng ý với bảng báo giá trên xin vui lòng ký tên, đóng dấu và fax lại cho công ty chúng tôi.
 • Đại diện Phòng Kinh Doanh: LƯU HOÀNG ĐỆ
 • Điện thoại: 0906626002

           Khách hàng ký nhận                                                                          Người Báo Giá

Mui lướt gió cho xe MITSUFUSO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHÁT

🌐 Địa chỉ: 8/19/16 Đường TX40, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

☎ Điện Thoại: 0906.626.002

📧 EmailThanhphatcomposite@gmail.com

 

BẢNG BÁO GIÁ MUI LƯỚT GIÓ XE TẢI

Date : 31/10/2015

 

Khách hàng :  ……ĐẠI LÝ MITSUFUSO LỚN………………………………………..                   ĐT & FAX :  ……………………

 

Đời xe Tên xe Loại Chiều cao Chiều ngang Giá hàng trắng Giá hàng màu
CANTER

4.7

Mitsubishi

FUSO

1.9T  

500

 

1000X1400   2,400,000   2,800,000
CANTER

7.5

Mitsubishi

FUSO

4T5 650 1000×1670   2,600,000   3,200,000
CANTER

6.5

Mitsubishi

FUSO

3T5 650 1000X1670   2,600,000  

3,200,000

 

CANTER

8.2HD

Mitsubish

FUSO

3.6T.4T5.8T 750  

1000X1670

 

  2,600,000   3,200,000
FUSO

FILTER

Mitsubishi

FUSO

9T  

800

 

1200X1740   3,600,000   4,400,000
FUSO

ĐẦU KÉO

Mitsubishi

FUSO

2 CẦU,1 CẦU 1000 1200X2020   4,000,000   5,000,000

 

GHI CHÚ :

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
 2. Không bao gồm phí vận chuyển hàng (gửi hàng) nếu ở xa
 3. Thời gian giao hàng : 2 ngày sau khi xác nhận đặt mua hàng
 4. Phương thức thanh toán trả tiền mặt
 5. Nếu quý khách hàng đồng ý với bảng báo giá trên xin vui lòng ký tên, đóng dấu và fax lại cho công ty chúng tôi.
 • Đại diện Phòng Kinh Doanh: LƯU HOÀNG ĐỆ
 • Điện thoại: 0906626002

           Khách hàng ký nhận                                                                          Người Báo Giá

Mui lướt gió cho xe ISUZU

 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHÁT

🌐 Địa chỉ: 8/19/16 Đường TX40, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

☎ Điện Thoại: 0906.626.002

📧 EmailThanhphatcomposite@gmail.com

 

BẢNG BÁO GIÁ MUI LƯỚT GIÓ XE TẢI

Date : 31/10/2015

Khách hàng :  ……ĐẠI LÝ ISUZU LỚN………………………………………..                   ĐT & FAX :  ……………………

 

Đời xe Tên xe Loại Chiều cao Chiều ngang Giá hàng trắng Giá hàng màu
EXZ  

ISUZU

 

ĐK 2 CẦU,1 CẦU 1030 1200X2070  

4,400,000

 

5,400,000
NMR 200  

ISUZU

 

2T 500 1000X1530 2,400,000 2,800,000
QKR 91PS ISUZU 1T9 500  

1000X1450

 

2,400,000 2,800,000
NPR85K ISUZU 3.9T 550  

1000 x1790

 

2,600,000 3,200,000
NQR75K ISUZU 4.6T – 5.5T  

780

 

1000 x1790 2,800,000 3,200,000
FRR90N ISUZU 6.2T 550 1200X1900 3,000,000 3,600,000
FVM,FVR ISUZU  

9.2T-16T

 

730 1200X2070 4,000,000 4,900,000
 

FVM,FVR

 

ISUZU 9.2T – 16T 103 1200X2070 3,600,000 4,500,000

 

GHI CHÚ :

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
 2. Không bao gồm phí vận chuyển hàng (gửi hàng) nếu ở xa
 3. Thời gian giao hàng : 2 ngày sau khi xác nhận đặt mua hàng
 4. Phương thức thanh toán trả tiền mặt
 5. Nếu quý khách hàng đồng ý với bảng báo giá trên xin vui lòng ký tên, đóng dấu và fax lại cho công ty chúng tôi.
 • Đại diện Phòng Kinh Doanh: LƯU HOÀNG ĐỆ
 • Điện thoại: 0906626002

           Khách hàng ký nhận                                                                          Người Báo Giá

Mui lướt gió cho xe HINO

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHÁT

🌐 Địa chỉ: 8/19/16 Đường TX40, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

☎ Điện Thoại: 0906.626.002

📧 EmailThanhphatcomposite@gmail.com

 

BẢNG BÁO GIÁ MUI LƯỚT GIÓ XE TẢI

Date : 31/10/2013

Khách hàng :  ……………………………………………..                   ĐT & FAX :  ……………………

 

Đời xe Tên xe Loại Chiều cao Chiều ngang Giá hàng trắng Giá hàng màu
SERIES 300 XZU 650 1T9 550 1000X1450 2,400,000 3,000,000
SERIES 300 XZU,730,720 3T9-5T2 550  

 

1000X1650

 

 

3,000,000  

3,600,000

 

 

SERIES 500

 

HINO FC 6T2 650 1100X1780 3,600,000 4,600,000
 

SERIES 500

 

HINO FG.FL 9T-16T 850 1250X1980 3,900,000 5,200,000
 

SERIES 500

 

HINO FG.FL 9T-16T 1000 1250X1980 3,900,000 5,200,000
 

ĐẦU KÉO

 

HINO H700 1 CẦU,2 CẦU 1000 1250X2100 4,900,000 6,100,000

 

GHI CHÚ :

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
 2. Không bao gồm phí vận chuyển hàng (gửi hàng) nếu ở xa
 3. Thời gian giao hàng : 2 ngày sau khi xác nhận đặt mua hàng
 4. Phương thức thanh toán trả tiền mặt
 5. Nếu quý khách hàng đồng ý với bảng báo giá trên xin vui lòng ký tên, đóng dấu và fax lại cho công ty chúng tôi.
 • Đại diện Phòng Kinh Doanh: LƯU HOÀNG ĐỆ
 • Điện thoại: 0906626002

           Khách hàng ký nhận                                                                          Người Báo Giá

 

Mui lướt gió cho xe HuynDai

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ Ô TÔ THÀNH PHÁT

🌐 Địa chỉ: 8/19/16 Đường TX40, Khu phố 3, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

☎ Điện Thoại: 0906.626.002

📧 EmailThanhphatcomposite@gmail.com

 

BẢNG BÁO GIÁ MUI LƯỚT GIÓ XE TẢI

Date : 31/10/2015

 

Khách hàng :  ……………………………………………..                   ĐT & FAX :  ……………………

 

Đời xe Tên xe Loại Chiều cao Chiều ngang THỰC TRẠNG Giá hàng trắng Giá hàng màu
 

POTER H100

 

CABIN ĐÔI

MÁY LẠNH

1T 500 1000X1300 CÓ MẨU

CHUẨN

2,000,000  

2,400,000

 

 HD 72 HUYNHDAI

72

3T5 550 800X1535  

CÓ MẨU

CHUẨN

 

2,400,000 2,900,000
 

HD65

HUYNHDAI

65

2T5 750 800X1535 CÓ MẨU

CHUẨN

2,400,000 2,900,000
HD78 HUYNHDAI

78

4T5 550 800X1535 CÓ MẨU

CHUẨN

2,300,000  

2,900,000

 

HD120,210 HUYNHDAI

120,210

5T 650  

1200X1870

 

3,800,000 4,800,000
 

HD 250,270,320

 

HUYNHDAI

250,270,320

8T-15T  

550

 

1200X2210 3,800,000 4,800,000
HD700,1000 ĐẦU KÉO

HD700,1000

2 CẦU 1000 1200X2210 CÓ MẨU

CHUẨN

4,400,000 5,600,000

 

GHI CHÚ :

 1. Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT 10%)
 2. Không bao gồm phí vận chuyển hàng (gửi hàng) nếu ở xa
 3. Thời gian giao hàng : 2 ngày sau khi xác nhận đặt mua hàng
 4. Phương thức thanh toán trả tiền mặt
 5. Nếu quý khách hàng đồng ý với bảng báo giá trên xin vui lòng ký tên, đóng dấu và fax lại cho công ty chúng tôi.
 • Đại diện Phòng Kinh Doanh: LƯU HOÀNG ĐỆ
 • Điện thoại: 0906626002

           Khách hàng ký nhận                                                                          Người Báo Giá

loading

Call Now